Dr Marta Czyżewska - kilka słów o mnie

Nazywam się Marta Czyżewska i jestem nauczycielem akademickim oraz tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego. Od 1996 r. prowadzę firmę DAF-MART, w ramach której zajmuję się przede wszystkim wykonywaniem tłumaczeń z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki. Są to tłumaczenia zwykłe i poświadczone (potocznie zwane przysięgłymi). Nieustannie dążę do ustawicznego poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Zawsze pracuję z pasją i zaangażowaniem!

 

 legitymacja awers      legitymacja rewers

 

mapa austrii złożona z ludzi


Etapy mojej kariery zawodowej:

 • od 2021 – prezes PT TEPIS
 • 2017-2021 – wiceprezes PT TEPIS
 • 2015-2017 – sekretarz generalny PT TEPIS
 • od 2012 – prowadzenie zajęć translatorycznych (tłumaczenia pisemne tekstów użytkowych, tłumaczenia prawnicze i ekonomiczne, wstęp do translatoryki) w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego IG UW
 • od 2013 – prowadzenie warsztatów translatorycznych (tłumaczenia pisemne prawnicze i ekonomiczne) na Studiach Podyplomowych dla Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie
 • 2011-2013 – prowadzenie zajęć językoznawczo-translatorycznych na studiach magisterskich z tłumaczeń ekonomicznych na Fachhochschule Zittau/Görlitz
 • 2010 – odznaka za zasługi dla PT TEPIS
 • od 2008 – członek Rady Naczelnej PT TEPIS, przewodnicząca sekcji niemieckiej
 • od 2007 – członek ekspert PT TEPIS
 • od 2000 – członek nadzwyczajny PT TEPIS
 • 1997-2003 – współpraca ze Studium Języków Obcych PAN (prowadzenie zajęć z jęz. niemieckiego w Urzędzie Ochrony Konsumentów i Konkurencji oraz w Kancelarii Sejmu RP); nauczanie na poziomie średniozaawansowanym, zaawansowanym (w tym przygotowanie do egzaminów Zertifikat Deutsch i Mittelstufe) oraz konwersacje
 • 1997 – uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego języka niemieckiego (ustanowienie przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 997, aktualny numer przyznanych uprawnień to TP/869/05),
 • 1996-2003 – współpraca ze szkołami języków obcych (min. POLANGLO, AKEDEMOS, POLIGLOTA, LINGUA NOVA); prowadzenie zajęć z jęz. niemieckiego min. w Urzędzie Rady Ministrów oraz w firmach MAN, Mosso, CAT, BASF; nauczenie na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym oraz konwersacje
 • 1996 – podjęcie działalności gospodarczej (firma DAF-MART usługi językowe), w 2008 r. zmiana nazwy działalności gospodarczej na DAF-MART dr Marta Czyżewska
 • od 1992 – nauczyciel akademickim (językoznawca) w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego